ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΖΩΝΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ