Πρόγραμμα Σχολής (Χειμερινό)

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις ώρες λειτουργίας και τα τμήματα της σχολής.
Για εγγραφές μπορείτε να μας βρείτε τις ώρες που παραδίδονται μαθήματα.